Història

L’Institut Manuel Carrasco i Formiguera està situat al carrer Santa Fe, molt a prop del passeig Maragall, al costat del centre cívic Torre Llobeta. El nostre institut ocupa els locals de l’antiga escola d’EGB Joan Maragall.

A l’ordre de l’1 d’abril de 1987 publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es va modificar la composició de diversos Col·legis Públics d’Educació General Bàsica i centres Pre-escolars. La contínua evolució de la col·lectivitat escolar obligava a constants modificacions dels centres docents per tal d’adequar la seva composició a les noves necessitats educatives del moment.

En aquesta ordre signada per l’aleshores conseller d’ensenyament Joan Guitart es definia el centre, que encara s’anomenava Col.legi Públic Joan Maragall, amb 16 unitats mixtes d’EGB, 3 unitats de pàrvuls i una Direcció amb funció docent.

En el curs 1988-89 es van iniciar els aleshores estudis experimentals corresponents a 1r d’ESO amb alumnes procedents de 6è d’EGB del Col·legi Font d’en Fargas, ocupant part de l’edifici de la mateixa escola i amb professors de diferent tipologia: mestres de la mateixa escola, professors de BUP i professors de Formació Professional.

Es pot dir que en aquells primers anys d’existència l’Institut Manuel Carrasco i Formiguera era una extensió del col·legi Font d’en Fargas.

El 14 d’abril de 1993 s’atribueix al centre la denominació específica provisional Manuel Carrasco i Formiguera. L’ordre signada pel conseller Joan M. Pujals es publicava al DOGC a finals d’abril d’aquell mateix any.

En el curs 1994-95 es van iniciar els estudis de batxillerat experimental i va ser aleshores quan es va produir el trasllat definitiu a l’actual edifici.

A partir del curs 1996-97, l’Institut dóna servei de menjador amb una cooperativa que portava també el servei de menjador d’altres instituts de la zona.