Avaluació de competències proves 4t ESO

Els properes dies 12 i 13 de febrer a tots els centres d’educació secundària de Catalunya es faran les proves externes de competències de 4t d’ESO.

S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera, en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic.

Informació per a l’estudiant

Informació per a les famílies