Instal·lacions

El centre consta dels següents espais i equipaments:

Vestíbul

Consergeria

Sala de professorat

Laboratoris

Un amb equipament específic per l’estudi pràctic de la biologia i geologia i un altre amb equipament pensat per fer pràctiques de física i química.

Aula d’informàtica

Aula d’informàtica, equipada amb ordinadors de sobretaula de nova generació i panells interactius.

Aula de música

Tallers i Aules STEM: Amb equipament de robòtica, Lego MindStorm i Arduino, impressores 3D, tauletes i IPAD’s.

Biblioteca: Equipada amb panell tàctil interactiu de darrera generació i equipament de gravació i edició audiovisual portàtil.

Pabelló

Pistes

Pati

Aules

Departaments

Espais comuns