Documentació matriculació ESO

A partir de la publicació de la llista d’alumnat admès a l’INS Can Margarit us enviem les instruccions per formalitzar la matrícula de l’alumnat nou per al curs 2021-2022 del 14 al 18 de juny.

1)Descarregueu-vos la carpeta que conté tota la documentació necessària per formalitzar la matrícula per al curs 2021-2022.

Matrícula alumnes 1r a 3r nous

2) Llegiu,  empleneu  i signeu degudament tots els documents. Recordeu que un document sense la signatura no té validesa.

3) Efectueu el pagament de la matrícula i i adjunteu, a la documentació, el resguard conforme s’ha efectuat aquest pagament.

4) Adjunteu  a la documentació la fotocòpia del carnet de vacunes del vostre fill/a  i  l’últim informe de qualificacions.

5) Porteu tota aquella documentació pendent de lliurar a la preinscripció (fotocòpies):

– DNI alumne/a

– DNI’s pares

– Llibre de família

-TSI

– Carnet de família nombrosa, monoparental, discapacitat (si és el cas)6) Demaneu  cita prèvia per formalitzar la matrícula entrant a la següent adreça electrònica:*CALENDARI MATRÍCULA 1ESO 21/22 del 14 al 18 de juny

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:03_Oblig,08064003

*CALENDARI MATRÍCULA 2n, 3r i 4t ESO 21/22 del 28 de juny al 2 de juliol

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Tutoria,08064003