TEATRE FÒRUM SOBRE EL BULLYING

L’alumnat de 1r d’ESO del nostre centre, conjuntament amb alumnes del Col·legi Yglesias de Canet, van assistir a Vil·la Flora a una sessió de teatre fòrum sobre el tema del bullying i l’assetjament, el dilluns 20 de febrer. Una manera de reflexionar sobre aquest tema que sovint viuen els adolescents.

Per què comencem a marginar a un altre? Qualsevol en pot ser víctima? Quins són els factors determinants que acaben provocant comportaments i actituds discriminatòries? És un fenomen d’avui o és una situació que sempre s’ha donat, però que ara crea alarma social? Quin paper tenen les xarxes socials en aquestes situacions? Com pot ser que ni les famílies, ni el professorat, en definitiva, les persones més properes, no ho detectin? Què podem fer si detectem una situació de discriminació?

Totes aquestes preguntes es van plantejar a través d’una breu representació teatral, on la Marta, una noia una mica introvertida, que pateix la discriminació dels seus companys, tant a l’escola com a través de les xarxes socials, intenta disimular a casa el que li passa. A partir del plantejament d’aquesta situació teatral, els alumnes de 1r d’ESO van participar en un fòrum i van intentar activament ajudar la protagonista a capgirar la situació i el conflicte.

Una bona oportunitat per aprendre a posar-se al lloc de l’altre, pensar i solucionar situacions en les quals mai es voldrien trobar.