Per Nadal, Tour d’arts

En temps de pandèmia cal reinventar-se. Per això, enguany, en comptes de fer el tradicional concert de Nadal a Vil·la-Flora per a tot l’alumnat del centre, s’ha optat per fer un tour d’arts. 

S’han ocupat set espais diferents de l’institut, la Masoveria i Vil·la-Flora, i en cadascun dels espais un grup d’alumnes del batxillerat d’arts escèniques ha fet una performance. N’hi havia tres de dansa, dues de teatre i dues amb bandes de música. 

Tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, en el primer torn, i tot l’alumnat de 3r i 4t, en el segon, organitzat en grups-classe, ha fet d’espectador. De manera que cada 15 minuts ha canviat d’espai i d’espectacle. La proximitat dels alumnes amb els intèrprets, l’organització i les performances han estat valorades molt positivament. Una experiència que repetirem!