MILLOREM L’APRENENTATGE DE LLENGÜES ESTRANGERES

L’Institut continuarà la implantació del projecte “Generació Plurilingüe” (GEP) en què tot un seguit de matèries d’àmbit no lingüístic impartiran la docència integrada dels continguts en llengua anglesa (metodologia AICLE), en el marc d’una de les estratègies que preveu el projecte lingüístic de centre per a la correcta implantació de les llengües estrangeres.

Enguany, cal destacar la segona promoció d’alumnat que finalitzarà el Batxibac (Batxillerat dual català-francès) i, com a novetats, una sortida cultural a Berlín de la matèria d’alemany i una a La Coûme (França) de l’assignatura de francès. A més a més, es continuaran realitzant els programes d’intercanvi a Krefeld (Alemanya), a Le Tréport (França) i a Londres (Regne Unit).

*Nivell 0: Presència total.

Nivell 1: Periodicitat per avaluació: realització d’activitats i seqüències didàctiques per avaluació.

Nivell 2: Realització de 5 o 6 activitats al llarg del curs.

Nivell 3: Activitats puntuals sense concreció temporal.