VISUALITZACIÓ D’UN CAMP MAGNÈTIC

Física i Química 2n d’ESO

Aquesta última setmana hem fet una pràctica amb tot 2n d’ESO en què hem treballat les forces a distància i, entre elles, la força magnètica. Per explicar com actuen les forces a distància és útil la idea de camp de forces.

El camp magnètic d’un imant, el camp elèctric d’un cos carregat o el camp gravitatori de la terra són zones d’influència al voltant d’aquests cossos, on uns poden exercir forces sobre d’altres. Els camps magnètics creats pels imants (com tots els camps) són invisibles, però l’experiment que vam fer ens va permetre “visualitzar-los”.

Amb un imant, un full de paper i llimadures de ferro vam poder visualitzar la forma i direcció de les línies del camp magnètic generat per l’imant (també anomenat espectre magnètic), ja que les llimadures de ferro es van orientar seguint aquestes línies de força.