En l’Educació Secundària Obligatòria ofereim:

  • De primer a quart d’ESO
  • Atenció individualitzada i treball en petits grups
  • Programa d’orientació acadèmica i professional
  • Programa d’educació mediambiental, coeducació, salut, etc.

El currículum de l’ESO s’estructura en matèries comunes (que cursen tots els alumnes) i matèries optatives  (que els alumnes trien segons l¡itinerari d’estudis que vulgui seguir).

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tot l’alumnat una educació que li permeti assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat d’ ESO és contínua. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obtindrà el títol de graduat d’educació secundària obligatòria.

TRETS DIFERENCIALS:

Optativa P

La majoria de l’alumnat d’ESO i batxillerat té l’opció de fer l’optativa P en la franja d’optativitat que ofereix el currículum.

Aquestes optatives signifiquen l’aportació de l’alumnat al desenvolupament dels projectes de centre. En aquesta optativa, els nois i noies de 12 a 18 anys treballen conjuntament en benefici del centre i de l’entorn.

Totes elles tenen com a objectiu la cohesió i la millora dels resultats educatius, i s’estructuren de manera activa, en què l’alumnat és el protagonista dels aprenentatges i el professorat guia i assessora per aconseguir un producte comú: la revista, una obra de teatre, una actuació musical, els productes de l’hort escolar…

Algunes de les optatives que oferim són: Revistatut, Escola Verda, Lectura, Scratch, Coeducació, Mediació, Comissió de festes, cinema, l’orquestra de l’Estatut, etc.

Treballs transversals

Al llarg del curs, el centre s’organitza de manera diferent per fer els treballs transversals. Aquests treballs giren al voltant d’un tema i estan formats per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Els treballs es porten a terme durant dues setmanes cadascun, es porten a terme al llarg del 1r i del 2n trimestre i els eixos temàtics són els següents:

1r d’ESO: Visc@Rubí i L’antic Egipte

2n d’ESO: Qui sóc jo? Sóc el que penso, sóc el que sento i Barcelona, la ciutat i els seus prodigis

3r d’ESO: Els drets dels infants i Fem un telenotícies

4t d’ESO: Dublin and de Irish culture i Planifico el meu futur

Àmbit lingüístic

Des del curs 2015-2016, l’alumnat d’ESO es va incorporant gradualment a l’àmbit lingüístic, espai que surt de les hores de llengües catalana, castellana i anglesa, i en què els nois i noies treballen per projectes competencials, incidint sobretot en les competències lingüístiques, però també en les artístiques, digitals, de valors…

Preinscripcions 2021-2022

Informació sobre les preinscripcions pel curs 2021-2022

 

ESO

Oferta inicial de places per la ESO

Procediment per a la preinscripció 2021-22

19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

30 d’abril de 2021: llista baremada un cop resoltes les reclamacions

5 de maig de 2021: 40900 és el número per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

7 de maig de 2021: llista baremada ordenada definitiva

4 de juny de 2021: oferta definitiva de places ESO

7 de juny de 2021:

Llistat dels alumnes preinscrits a l’Estatut

Llistat dels alumnes assignats a l’Estatut

Llista d’espera

Places vacants a Rubí

Instruccions per a la matrícula

Per formalitzar la matrícula cal demanar cita prèvia al telèfon 935880858

Model de portàtil pels alumnes d’ESO

Procés de reclamació

 

BATXILLERAT

Oferta inicial batxillerat

Procediment de preinscripció

8 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

18 de juny de 2021: llista baremada un cop resoltes les reclamacions

23 de juny de 2021: llista baremada ordenada definitiva

07 de juliol de 2021: oferta definitiva de batxillerat

09 de juliol de 2021:

Llistat dels alumnes assignats a l’Estatut

Llista d’espera

Instruccions per a la matrícula

Per formalitzar la matrícula cal demanar cita prèvia al telèfon 935880858

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Oferta inicial grau mitjà

Procediment de preinscripció

8 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

18 de juny de 2021: llista baremada un cop resoltes les reclamacions

23 de juny de 2021: llista baremada ordenada definitiva

07 de juliol de 2021: oferta definitiva de grau mitjà

09 de juliol de 2021:

Llistat dels alumnes assignats a l’Estatut

Llista d’espera

Instruccions per a la matrícula

Per formalitzar la matrícula cal demanar cita prèvia al telèfon 935880858

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Oferta inicial grau superior

Procediment de preinscripció

23 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Cal tenir present que el procés de recuperació de notes JA NO ES TORNARÀ A LLANÇAR, per la qual cosa l’alumnat haurà de demanar al seu centre un certificat amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats per a l’accés, que hauran d’annexar digitalitzat a la reclamació que es podrà presentar des de la consulta de resultats de l’OVT o des del web preinscripció.gencat.cat.

05 de juliol de 2021: llista baremada un cop resoltes les reclamacions

8 de juliol de 2021: llista baremada ordenada definitiva

16 de juliol de 2021: oferta final de places escolars

16 de juliol de 2021:

Llista d’alumnes assignats

Llista d’alumnes admesos

Instruccions per a la matrícula

COMUNICAT IMPORTANT SOBRE EL LLIURAMENT DE NOTES D’ESO

Benvolgudes famílies,

davant dels problemes tècnics del nou programa Esfer@ d’introducció de notes ens és materialment impossible tenir els butlletins per demà dia 27 de juny.

Divendres 28 de juny a partir de les 10.00h i fins les 14.15h les famílies les podreu venir a buscar i sereu ateses per l’equip directiu.

Us lliurem la següent documentació:

– Alumnes que han assolit tot a l’avaluació ordinària——–> 1 butlletí de notes + 2 còpies del Consell Orientador que pare, mare o tutor legal han de signar al moment. L’original és per la família i la còpia pel centre.

– Alumnes que NO han assolit tot a l’avaluació ordinària–> 2 butlletins de notes (ordinària i extraordinària) + 2 còpies del Consell Orientador que pare, mare o tutor legal han de signar al moment. L’original és per la família i la còpia pel centre.

Aquelles famílies que no puguin venir personalment podran recollir la documentació i signar els consells orientadors fins al 19 de juliolper Secretaria. Recordeu que no podeu marxar sense signar dits documents.

Gràcies i disculpeu les molèsties.

SETMANA D’INTERCANVI AMB L’INSTITUT JEROEN BOSCH COLLEGE ALS PAÏSOS BAIXOS 19-24 MAIG 2019

Els nostres alumnes de 3r han gaudit d’una setmana d’intercanvi, acollits per les famílies dels seus amics neerlandesos, a la ciutat de Den Bosch.
Durant la setmana els alumnes han pogut compartir experiències i aprendre els costums i hàbits d’una altra cultura.
S’han realitzat activitats a les aules en llengua anglesa; fet activitats esportives; visitat la ciutat de Den Bosch i La Haia i passat un dia emocionant al parc d’atraccions Eefteling. I sobre tot, s’han creat uns vincles molt forts entre tots els participants.
Definitivament, aquesta setmana ha estat una experiència inoblidable per a tots i totes. Una experiència que es tornarà a repetir l’any vinent amb nous alumnes de 3r.