Projecte de convivència i mediació (TEI) (Tutoria entre iguals)

 

Objectiu: Actuació conjunta de professorat, alumnat i famílies en la convivència escolar i el respecte mutu.

El programa de TEI es basa en el fet que alumnes més grans (padrins/es) de 3r d’ESO actuen com a guies i models de conducta per a altres alumnes de cursos inferiors (fillols/es) de 1r d’ESO a través d’un contacte personal. Es tracta de cohesionar la comunitat educativa del centre i afavorir la integració de tot l’alumnat.

Els objectius principals a aconseguir són: sensibilitzar la comunitat educativa respecte a la violència, facilitar el procés d’integració dels alumnes, crear un referent (tutor/a) per afavorir l’autoestima, desenvolupar la intervenció dels iguals en el procés formatiu i integrar la tolerància zero respecte a la violència, com a signe d’identitat del nostre centre educatiu.

Actuacions

  • Continuar el Pla de convivència.
  • Incrementar la col·laboració de les famílies
  • Incentivar la participació en les activitats del centre per la tarda
  • Afavorir la bona salut de tota la comunitat educativa

 Responsables: Judit Miranda, M. Carmen Salas, Tutories i Delegats/des