Club de lectura Llibres i Vent

Un dels objectius prioritaris del Departament d’Ensenyament d’aquests darrers cursos ha estat la potenciació de la lectura en totes les àrees del currículum al llarg de tota l’escolarització, amb l’objectiu d’augmentar la competència comunicativa i lingüística, així com l’hàbit lector dels infants i joves. No podem oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges, així com un requisit per participar amb èxit en la majoria dels àmbits de la vida adulta.

Partint d’aquesta premissa i amb l’objectiu d’impulsar el gust per la lectura entre l’alumnat i el professorat, van anar-se creant clubs de lectura a diversos centres de la comarca, emmarcant-se dins el projecte Clubs de Lectura de Secundària.

L’activitat d’aquests clubs se celebra amb una jornada de cloenda amb la participació d’un autor o autora rellevant i el suport dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà.