Associació de Famílies d’Alumnes | AFA

L’AFA és l’associació de famílies de l’Institut Escola en col·laboració amb el centre escolar.

 

Quotes
 • Quota d’associació: 25€/curs.
 • Germans/es següents: 15€/curs.

 

Avantatges d’associar-se
 • Llibres i quaderns: Descompte entre el 15% i el 20%.
 • Agenda i paquet de 500 fulls DIN A4: Gratuïts.
 • Bates: Descompte del 10%.
 • Sortides i colònies escolars: Subvenció de 15€/curs i aportació de 5€ per s’activitat de piscina en horari escolar.
 • Activitat aquàtica extraescolar: Descompte de 6€/trimestre.

 

Activitats organitzades per l’AFA (poden produir-se variacions durant el curs)
 • Activitats extraescolars: Piscina, teatre i altres possibles.
 • Esmorzars de celebracions: Castanyada, Nadal, Carnaval i festa de fi de curs.
 • Sorteig de Nadal: Rifa d’una panera.
 • Festa de fi de curs: Activitat o espectacle.

 

Representats de la Junta
 • Presidenta: Conxi Gibernau.
 • Sotspresident: Ivan Prudkin.
 • Secretària: Lourdes Ostos.
 • Sotssecretària: Susi Faixó.
 • Tresorera: Judit Giró.
 • Sotstresorera: Kel·la Roviró.
 • Vocals: Yolanda García, Maria Planells, Judit Arroyo i Quim Mon.