Estratègia Digital de Centre | EDC

El Pla TAC és un instrument que recull les característiques actuals del centre amb relació a les TAC, defineix els objectius i planifica les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didacticopedagògics i curriculars durant quatre anys.

Actualment, estem actualitzant aquests documents en un document que definirà l’Estratègia Digital de Centre (EDC).

Pla TAC de l’Escola (enllaç)
Pla TAC de l’Institut