Projecte Lingüístic de Centre | PLC

Aquest document recull el tractament de les llengües al centre d’acord amb la normativa vigent, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn.

Projecte lingüístic de l’Escola

Projecte lingüístic de l’Institut