Normes d’Organització i Funcionament de Centre | NOFC

L’organització és un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.
Les normes d’organització i funcionament (NOFC) estableixen l’estructura organitzativa del centre (criteris organitzatius i pedagògics, procediments i altres aspectes de funcionament, participació de la comunitat educativa en el centre educatiu, mesures de promoció de la convivència i mecanismes de resolució de conflictes, entre altres).

NOFC de l’Institut

El següent document detalla les normes d’organització que regeixen les classes impartides de manera telemàtica, davant del possible confinament d’un grup d’ESO com a mesura per a la prevenció de la transmissió de la Covid-19, seguint sempre les indicacions del Departament de Salut:

Normativa relativa al funcionament de les classes telemàtiques a l’etapa de secundària