Projecte de Direcció | PdD

El Projecte de Direcció és la concreció del projecte educatiu en relació a l’estructura organitzativa per al període de mandat de la direcció del centre. Estableix les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període de mandat.

Pàgina en procés de construcció.