Projecte de Direcció | PdD

El Projecte de Direcció és la concreció del projecte educatiu en relació a l’estructura organitzativa per al període de mandat de la direcció del centre. Estableix les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant el període de mandat.