Projectes de centre

Foto de Pixabay via Pexels

Al centre duem a terme un conjunt de projectes educatius que defineixen la nostra escola:

  • Promovent el contacte, la conscienciació i la cura de l’entorn proper.
  • Fomentant el contacte i col·laboració entre membres de la comunitat educativa i el municipi.

A banda de tots aquests projectes, al llarg del curs realitzem diverses activitats anuals a nivell de centre, en col·laboració amb els altres centres educatius i/o entitats municipals i també participant en iniciatives del Departament d’Educació juntament amb altres centres de Catalunya.