Estudis

«L’educació no planta llavors ens els infants i joves, sinó que fa créixer la llavor interior de cadascú»

Khalil Gibrán

Foto de Akil Mazumder de Pexels