L’FP dual en xifres

Dades proporcionades pel Departament d’Educació – setembre de 2019