L’FP dual en xifres

Dades proporcionades pel Departament d’Educació – setembre de 2020


Evolució anual de les dades

Gràfica de l'evolució anual de centres

Gràfica de l'evolució anual d'empresesGràfica de l'evolució anual d'alumnat

(*)Afectació pel SARS-CoV-2