Preguntes més freqüents

Té l’empresa obligació de contractar els alumnes un cop finalitzat el seu període formatiu?

No, encara que sovint quan necessita personal qualificat i format contracta aquells alumnes que ja coneix, que ja ha format i que ja té en borsa.

En general hi ha restriccions a l’horari laboral de l’alumne (torns, nocturn, etc.)?

El temps total ordinari en alternança (temps a l’empresa i al centre educatiu) no superarà les 8 hores diàries ni les 40 setmanals. Altres jornades, caràcter especial, requeriran autorització prèvia de DGFPiERE. Si l’alternança és mitjançant beca formativa i contracte per a la formació i aprenentatge es prohibeix el treball per torns i nocturn, i les hores extraordinàries. En el cas dels diferents contractactes laborals serà aplicable la normativa laboral corresponent.

Tenen retenció d’IRPF els alumnes becats?

La responsabilitat d’aplicar la retenció que correspongui és de l’empresa. Si la compensació econòmica que percep l’alumnat és només per cobrir despeses de locomoció, manutenció o allotjament, es pot no aplicar cap retenció. Per mes informació podeu consultar aquest link.

Cal una formació per actuar com a tutor d’empresa?

Els centres educatius ofereixen una formació bàsica, així com faciliten la informació necessària a les persones tutores de l’empresa per tal de que puguin realitzar la seva tasca de rebuda i seguiment de l’alumnat aprenent.

FAQs Empresa DGFP Dual novembre 2019