Certificació d’empreses d’FP dual

Des de la sub-direcció general de programes i projectes s’ha impulsat la certificació de qualitat de la formació en alternança DUAL que presta el centre en col·laboració amb les empreses. Els centres educatius tenen integrada l’FPDUAL en els seus sistemes de gestió, dins del procés d’ensenyament-aprenentatge. Amb aquesta certificació volem establir els nivells de qualitat amb que s’està desenvolupant.

Fins ara, les certificacions dels centres comprenien el desenvolupament de l’FPDUAL dins del procés d’ensenyament – aprenentatge. Amb aquesta certificació volem donar un pas més per establir fins a quin punt, la coordinació amb l’empresa en la prestació d’aquest servei es desenvolupa amb els nivells de qualitat que demana el centre.

L’obtenció del corresponent segell de qualitat està lligat per tant, en primer lloc, al sistema de gestió propi de l’institut i, en un segon terme, vindrà marcat pel nivell de desenvolupament del servei d’FP-DUAL que presta l’empresa.

Fruit del “Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Fundació Bankia per a la Formació Dual, per impulsar i desenvolupar diversos projectes de foment dels ensenyaments professionals, en centres educatius de Catalunya”, es vol donar un reconeixement especial a les empreses que aquest curs assoleixin el segell de màxima qualitat: la Certificació d’Excel·lència.

Tola la informació la trobareu en aquest enllaç.

Per a sol·licitar més informació empleneu el següent formulari

Protocol i “check-list” certificació qualitat empreses FP Dual (català)
Protocol i “check-list” certificació qualitat empreses FP Dual (castellà)
Protocol i “check-list” certificació qualitat empreses FP Dual (Anglès)