Enllaços d’interès

  1. RESOLUCIÓ EDU/2085/2020, (Novetat!) de 20 d’agost, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC número 8210, de 26.8.2020).
  2. Curs de formació dels tutors d’empresa: L’objectiu d’aquest curs és donar al personal tutor d’empresa les eines i recursos necessaris per gestionar correctament l’estada de l’alumnat en dual.
  3. Plataforma de seguiment i valoració de l’alummat d’FP dual (qBid).
  4. Departament d’educació – Informació FP dual – Empreses FP dual.
  5. Estudi d’inserció laboral 2019.
  6. Guia de contractes 2020 – SEPE.
En relació al contracte per a la formació i l’aprenentatge En relació a la beca

Normativa interès:

  • Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.
  • Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2019.