On adreçar-vos

Centres educatius

Podeu adreçar-vos als centres educatius que imparteixen FP dual.

Serveis territorials

Barcelona Comarques: C. Casp, 15 (Barcelona). Tel. 934 816 000. Ext. 5302
Baix Llobregat: Av. Laureà Miró, 328 (St. Feliu de Llobregat). Tel. 936 859 450. Ext. 6228
Vallès Occidental: Av. del Marquès de Comillas, 67-69 (Sabadell). Tel. 937 484 455. Ext. 6103
Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca, 90 (Mataró). Tel. 936 931 890. Ext. 6488
Catalunya Central: Ctra. de Vic, 175 (Manresa). Tel. 936 930 590. Ext. 7062
Girona: Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Girona). Tel. 872 975 564
Lleida: C. de la Pica d’Estats, 2 (Lleida). Tel. 973 279 999. Ext. 5884
Tarragona: C. de Sant Francesc, 7 (Tarragona). Tel 977 251 440. Ext. 5010
Terres de l’Ebre: C. de la Providència, 5-9 (Tortosa). Tel. 977 448 711. Ext. 5247

Consorci d’Educació de Barcelona

Plaça Urquinaona, 6 (Barcelona). Tel. 935 511 000. Ext. 6709

Departament d’Educació

Via Augusta, 202-226 (Barcelona). Tel. 934 006 900
gestiofpdual.educacio@gencat.cat