Inserció laboral per famílies professionals

Dades extretes dels estudis d’inserció laboral dels ensenyaments professionals del Departament d’Educació.

Estudi d’inserció laboral 2019