Hort escolar

Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn i la natura, alhora que ajudin a potenciar l’educació ambiental. Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar els nostres alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals. L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet fer-lo servir per treballar amb alumnes de diferents edats i en diferents àrees curriculars.

L’hort ecològic és un projecte de centre, amb l’objectiu fonamental d’educar en els valors de progrés sostenible i de respecte a la natura. Les activitats a l’hort ens permeten aprendre a valorar el treball del que hi ha darrera de la producció, l’agricultura.

Què volem? Que els infants cuidin, estimin i protegeixin la natura.

Al nostre hort cavarem, regarem i aprendrem, perquè veure créixer una planta, veure créixer una flor, o sentir la seva olor són coses molt petites que omplen el cor de debò.