Història

LA NOSTRA HISTÒRIA

La data exacta de la creació de la nostra escola no consta en cap dels arxius del Departament d’Ensenyament ni de l’Ajuntament de Salou o Vila-seca, però el que sí sabem és que va ser la primera escola del nostre municipi. Hi ha antics alumnes que parlen de què l’any 1937 a Salou ja hi havia una escola. I si anem més enrere, a l’any 1889, la Junta d’Instrucció Pública de Vila-seca ja havia pres l’acord de mantenir una escola pública a Salou.

Tot i això, la documentació oficial de l’escola està datada l’any 1967, per la qual cosa hem escollit aquesta data per començar a celebrar el nostre 50è aniversari. L’escola s’anomenava “Escuela Nacional Graduada”, i estava ubicada en uns pisos del carrer Barcelona. Al 1r pis hi havia les nenes i al 2n pis els nens.

Més endavant es va construir un edifici al carrer València on hi havia dues aules i també es continuava fent servir el pis del carrer Barcelona. A finals de la dècada dels 60 es va inaugurar el primer edifici dins dels terrenys actuals de l’escola. Es tracta de l’edifici que està tocant al carrer Ciutat de Reus. Aquest edifici va substituir l’ús dels pisos del carrer Barcelona, tot i que es continuava utilitzant l’edifici del carrer València.

No va ser fins a l’any 1975 quan l’escola va passar a anomenar-se “Colegio Nacional Mixto Santa Maria del Mar”. Més endavant es va construir la primera fase de l’escola actual i es continuava utilitzant l’edifici del carrer València. L’any 1978, a causa d’un gran augment de la població, es van haver d’habilitar diversos locals, dues aules a Via Roma i sis aules al Carrer Barcelona. Les hores d’esbarjo les passaven als terrenys on actualment trobem la Plaça de la Pau.

A la meitat dels anys 80 es va construir la segona fase de l’actual escola, annexa a la primera fase. Al llarg d’aquests anys es van anar realitzant diferents reestructuracions i millores al centre. L’any 1996 es va inaugurar el gimnàs actual, ja que es va deixar de fer 7è i 8è al centre i això va permetre la modificació dels espais.

A la dècada del 2000 hi va tornar a haver un augment demogràfic important; es van haver d’instal·lar uns mòduls prefabricats al pati i es van construir dues escoles més al municipi de Salou.

La darrera modificació de l’escola s’ha realitzat l’aquest 2017, any en què s’han incorporat a l’edifici central les aules de P4 i P5, deixant les aules auxiliars en la fase més antiga de l’escola.