Calendari del curs 2020-21

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

NADAL: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 ambdós inclosos.

FINAL DE CURS: 22 de juny de 2021.

Dies festius de lliure disposició:

7 de desembre de 2020, 8 de febrer de 2021 i 3 de maig de 2021.

Festius:

12 d’octubre de 2020, 1 de novembre de 2020, 6 de desembre de 2020 i 1 de maig de 2021.

Festius locals:

30 d’octubre de 2020 i 5 de febrer de 2021.

Jornada continuada:

22 de desembre del 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021.

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12.30h i de 15.00 a 16.30h per a tots els alumnes del centre. Les entrades i sortides es realitzaran en dos torns (8.55-9.05 i 16.25-16.35).

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.