Equip docent curs 2021-22

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR
CAP D’ESTUDIS
SECRETÀRIA
CONSELL DE DIRECCIÓ


TUTORS/ES

NIVELL A B
P3
P4
P5
NIVELL A B C
1r
2n
3r
4t

 

ESPECIALISTES

ANGLÈS
E. ESPECIAL 1
E.ESPECIAL 2
E.ESPECIAL 3
E. ESPECIAL 4
MÚSICA
RELIGIÓ/ COORD. EE
SUPORT E. INFANTIL
SUPORT E. INFANTIL 2
SUPORT E. INFANTIL 3
E. FÍSICA
E. FÍSICA 2
SUPORT PRIMÀRIA

 

ALTRES PROFESSIONALS

TEI (Tècnic Educació Infantil)
PSICOPEDAGOGA EAP
EDUCADORA SOCIAL EAP
TIS (Tècnic d’Integració Social)
ASSESSORAMENT ELIC
VETLLADORA
ADMINISTRATIVA
CONSERGE
ASSESSORAMENT PLÀSTICA
ASSESSORAMENT EXP. ORAL