Ús de les noves tecnologies a l’aula

 
 

PROGRAMA D’INNOVACIÓ TECNOLOGIES DIGITALS PER A L’APRENENTATGE: EL CENTRE DIGITAL

   Descobrir, experimentar i manipular és essencial per aconseguir despertar la curiositat dels infants. Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) permeten que els nostres alumnes puguin fer-ho i els converteixen en els protagonistes del seu propi aprenentatge.

   Per tal d’aconseguir una bona integració de les TAC, el nostre centre forma part del “Programa d’Innovació Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge: Centre Digital” del Departament d’Educació. Hem elaborat un Pla TAC, un document en el qual es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions en relació a les noves tecnologies. Dins d’aquest document destaquen especialment els següents projectes: la programació i robòtica educativa (amb robots Arduino, Lego Wedo 2.0 i BeeBots) i el treball en entorns col·laboratius (utilitzant eines com Edmodo o GSuite for Education, entre d’altres).

 

PROGRAMA D’INNOVACIÓ RÀDIO S@NT@

 

 

 

 

 

 

 

Què és Ràdio S@nt@?

   Després d’haver realitzat una prova pilot durant el curs 2016-17, durant el curs 2017-18 vam iniciar el projecte Ràdio S@nta, un projecte coordinat per Daniel Romero i en el qual participen tots els nens i nenes d’Educació Primària de l’escola. Ràdio S@nt@ és l’emissora de ràdio de la nostra escola, una ràdio de totes i tots per al món.

Com ho fem?

   Al llarg del curs pengem a la web 10 programes, un per cada grup d’Educació Primària (1r i 2n fan un programa per nivell). Els nens i nenes preparen el guió del programa amb els tutors i tutores a les sessions de Llengua Catalana. Una vegada redactats els textos, enregistren amb el coordinador del projecte, que s’encarrega també de realitzar el muntatge final i de penjar el programa a la web i a les xarxes socials. En aquest proper curs 19-20, els alumnes de la Comunitat de Grans participaran en l’edició i muntatge dels programes utilitzant dispositius mòbils (tauletes i Chromebooks).

Ràdio S@nt@ ha estat recentment reconegut com a projecte d’innovació educativa pel Departament d’Educació.

 

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA EDUCATIVA (DE P3 A 6è)

   El nou currículum crea un marc en el qual el professorat ha de provocar curiositat, proposar reptes i donar prou temps per investigar i reflexionar. En aquest context, la programació i la robòtica afavoreixen el treball competencial en el qual l’alumnat n’és el protagonista actiu. A l’Escola Santa Maria del Mar treballem la programació i la robòtica educativa en tots els cursos, des de P3 fins a 6è:

 

 

MOBILITZA’T: PROGRAMA MÒBILS.EDU

   “Mòbils.edu” és un pla del Departament d’Educació que impulsa l’ús de dispositius mòbils com a tecnologies educatives, integrades en les pràctiques d’aula per adquirir la competència digital de l’alumnat i la millora en la resta de competències, liderat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura digital. Els objectius principals d’aquest pla són:

  1. Acompanyar els centres i la comunitat educativa en el procés de transformació educativa
  2. Millorar la competència digital dels alumnes afavorint l’assoliment de les altres competències
  3. Posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia per assolir l’èxit educatiu de tot l’alumnat

 

L’Escola Santa Maria del Mar ha sol·licitat l’ingrés en aquest programa. Per què volem formar part de “mòbils.edu”?


ENTORNS DE TREBALL COL·LABORATIUS: GSUITE FOR EDUCATION I EDMODO