Assemblea d’estudiants

QUÈ ÉS?

L’assemblea és una estratègia que ens permet millorar la participació de l’alumnat en la presa de decisions que afecten l’escola. És, alhora, un espai de convivència, relació, crítica constructiva i autocrítica.

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?

– Millorar les relacions i la convivència entre els alumnes.

– Disminuir els conflictes a l’escola.

– Reforçar la cohesió de grup.

– Desenvolupar el sentit de la responsabilitat.

– Potenciar les habilitats cognitives, emocionals i socials dels alumnes.

– Fomentar la comunicació entre les diferents persones que conviuen a l’escola.

– Escoltar, conèixer i debatre temes d’importància per a l’alumnat i  beneficiosos per a l’escola.

– Promoure la participació dels alumnes en l’organització i funcionament del centre.

– Plantejar propostes i fomentar la presa conjunta de decisions.

 

QUAN ES REUNEIX?

L’assemblea es reuneix dues vegades per trimestre.

 

QUI FORMA PART DE L’ASSEMBLEA? 

– El Consell de Direcció.

– Un representant de cadascun dels grups de Primària (12 en total).