Els Ambients a Infantil

L’aprenentatge basat en ambients està estretament lligat amb la competència d’Aprendre a Aprendre. A l’escola, des d’educació infantil vetllem pel desenvolupament de nens i nenes creatius, autònoms, crítics i sociables. La diversitat d’ambients que oferim potencia el desenvolupament de les diferents intel·ligències.

L’essència dels ambients a la nostra escola rau en:

  • Fer possible l’aprenentatge entre iguals (els nens i nenes de 3, 4 i 5 anys aprenen junts)
  • Oferir espais i materials diversos que provoquin curiositat per aprendre.
  • Afavorir l’autonomia i l’autoestima.
  • Fomentar la confiança a cada infant per poder-se plantejar reptes, tant individuals com amb companys, i a resoldre’ls amb èxit.
  • Disposar de la presència discreta però atenta de les mestres.
  • Varietat d’ambients: minimons, naturàlia, llum i ombra, invents, artistes…