Escola Nova 21

Aquests últims anys l’Escola ha participat a les trobades d’Escola Nova 21.