Organització i funcionament

L’Escola la formem tots i totes i per això cal que tota la comunitat vetllem pel bon funcionament.