Treball per Projectes

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. 

El treball per projectes és la base del procés d’aprenentatge de la nostra escola, tant a l’educació infantil com a primària. Entenem que l’aprenentatge mitjançant un enfocament globalitzat és la clau per formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i capaços de resoldre nous reptes en cooperació amb els altres.

En el treball per projectes es potencia la capacitat dels nens i nenes d’organitzar i gestionar el seu procés d’aprenentatge tot adquirint nous coneixements. Aquest procés personal és efectiu quan s’enriqueix de la interacció amb els iguals i amb el treball cooperatiu. 

Plegats anem creant xarxes de relacions on compartim els aprenentatges treballats, descobrim lligams entre un projecte i un altre tot relacionant allò que ja sabem amb els nous coneixements.