L’escola

*Elaborat per Maria Reyes, alumna en pràctiques el curs 17/18