Entrades i sortides

La porta de l’escola s’obra cinc minuts abans de l’hora d’entrada i de sortida, tant al matí com a la tarda, i es tanca a les 9h i a les 15h.

Els nens i nenes d’educació infantil se’ls pot començar anar a buscar a les 12:25h i a les 16:25h per tal de que la seva sortida sigui més tranquil·la. A Primària els nens i nenes surten a les 12:30h i a les 16:30h.

A les entrades els nens i nenes de 3, 4 i 5 anys s’acompanyen a la sala de psicomotricitat, es fa el comiat i ells entren sols fins les classes on la tutora els espera. Els alumnes de primària van directament a la seva classe on, també els rep el seu tutor/a.

La sortida a les 16:25h a Infantil, les famílies entren per la porta de psicomotricitat i van a buscar el seu fill/a a la classe. Els alumnes de primer i segon s’esperen al pati amb la tutora fins que els venen a buscar. A partir de tercer els alumnes pleguen sols. Cal portar una autorització si algun nen o nena de Primària, va a buscar un germà/na petit/a a l’hora de plegar.

Durant el període d’acollida dels nens i nenes de P3, un familiar l’acompanya fins a la classe, on s’hi estarà fins que el nen/a estigui tranquil, o bé, fins l’hora d’esmorzar.

Per tal de facilitar les entrades i sortides us demanem, si us plau, puntualitat.

Quan la conserge tanca la porta gran del carrer us preguem que aneu sortint de l’escola, per tal de començar les activitats extraescolars.