Els inicis

L’Escola Ribatallada va ser fundada l’any 1978 i va iniciar la seva activitat als baixos de la casa Grau, a la plaça del Gas, al barri del centre de la ciutat.

Té el seu origen en l’esforç cooperatiu d’unes mares i pares i d’uns mestres que es van aplegar amb l’objectiu de fer una escola innovadora i catalana, en uns moments en que l’oferta pública d’aquestes característiques era insuficient a la ciutat. L’Escola Ribatallada formava part, junt amb moltes altres escoles de Catalunya, del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (CEPEPC), tot defensant els principis d’una escola de qualitat, pública, democràtica, catalana i gratuïta.

L’edifici es va fer petit i el curs 1985-86 l’escola es va traslladar al barri de la Creu Alta. La nova ubicació era fruit de la transformació d’unes naus industrials en un centre escolar d’una línia amb els espais mínims necessaris per a un funcionament correcte d’escola.

El 31 d’octubre de 1987 es va signar amb la Generalitat de Catalunya el conveni d’integració a la xarxa d’escoles públiques amb el qual es deixava de ser una cooperativa d’ensenyament concertada per passar a ser un centre públic.

ribavellribanou