Tallers d’Aprenentatge

Els tallers d’aprenentatge son espais on els nens i nenes es troben amb propostes per crear i experimentar des de l’àmbit artístic, lingüístic i matemàtic.

La mestra és qui acompanya a cada infant a resoldre els reptes i anar adquirint aprenentatge, des d’una vessant respectuosa amb el ritme de cadascú.

A cicle inicial es presenten propostes lingüístiques i matemàtiques a través de la vivència i el joc. A cicle mitjà i superior ja s’utilitzen els continguts lingüístics i matemàtics per crear i elaborar. La Ribarevista, el teatre, els programes de ràdio i els cal·ligrames en són alguns exemples. Des de l’àmbit matemàtic es plantegen reptes que requereixen una resolució competencial. 

Els tallers d’aprenentatge de l’àmbit artístic responen al projecte de l’Art a l’escola.