Escola formadora

L’article 168 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que la cooperació amb les universitats de Catalunya contribueix a l’excel·lència del sistema educatiu.

La realització de pràctiques externes en els ensenyaments universitaris esdevé fonamental per contribuir a la formació integral dels estudiants i a complementar-ne l’aprenentatge teòric, facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional, afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, per obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura i per afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

Des de l’Escola Ribatallada volem contribuir a aquesta formació pràctica i permetre als estudiants universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, alhora que l’Escola rep un valor afegit derivat del fet d’adquirir el rol de centre formador, de compartir nous coneixements, noves formes de recerca i un contacte constant amb les universitats. La universitat esdevé receptora de coneixements i pràctiques properes a l’activitat professional que permeten enriquir la formació impartida a les aules.