APRENDRE A ESCRIURE A P-3 JUGANT

Al parvulari, l’alumne aprèn a escriure les diferents lletres de l’abecedari a través de diferents jocs i exercicis que pot realitzar al llarg del dia, la qual cosa comporta un entrenament ull-ma que es generalitza quan dibuixa, pinta, retalla, envernissa, encola, punxa, estripa, enganxa, desenganxa, etc. Les diferents tècniques plàstiques ajuden a millorar les habilitats motrius així com les activitats psicomotrius. Avui han sortit al pati de sorra i han experimentat el gest gràfic. Cada infant té un moment maduratiu personal que li permetrà abordar la producció de lletres quan estigui preparat-da. En acabar el curs molts faran el seu nom amb lletra de pal i d’altres encara no ho aconseguiran. Mireu quines fotos.

Fotos: P3