Projecte d’emprenedoria a l’escola

La nostra escola participa en un projecte de Cultura Emprenedora. És un programa destinat als alumnes de 5è de Primària. Es treballen els valors de l’emprenedoria a través de la creació d’ una cooperativa a l’escola.
És un programa on es fomenten totes les competències (lingüística, social i ciutadana, matemàtica, digital, artística, aprendre a aprendre,…) a través del treball cooperatiu.
Aquest projecte implica:
 Als alumnes com la part activa del procés d’aprenentatge, ells pacten, decideixen, redacten, trien i creen.
 Als mestres com a mediadors, facilitadors i observadors. Ells ajuden a cooperar, observen que passa a cada grup, estan atents als problemes que puguin sorgir, donen oportunitat a tots els alumnes.
 Als Ajuntaments, els quals ens ajuden amb tots els tràmits administratius, ens faciliten empreses per a visitar, …
Es tracta d’un projecte que dirigeix una empresa d’Astúries, Valnalón, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les escoles.
A efectes pràctics els/les nostres alumnes han de crear una cooperativa on es faran productes artesans. Han de triar el nom, han de dissenyar un logo, s’han de redactar uns estatuts, escriure una acta de constitució, han de triar els òrgans de govern i han de definir els diferents departaments que composaran la cooperativa. Hauran de fer un estudi de mercat per a saber si els prototips de productes que volen fer seran vendibles.
En acabat, vendran els productes de les cooperatives al mercat d’artesania de Rubí.
Cada curs, ens posem en contacte amb l’Ajuntament per tal de donar d’alta les nostres cooperatives, obtenir el CIF i el permís de venda. Demanem també a l’Ajuntament que ens faciliti la visita a alguna cooperativa de Rubí.

projecte_emprenedoria1

projecte_emprenedoria2