30 minuts diaris

El curs 13-14 vam iniciar el projecte de lectura incloent dins l’horari de tot l’alumnat 30’ diaris de lectura, cada dia a la mateixa hora.

Vam fer una bona compra de llibres d’imaginació, de coneixements i d’altres lectures per a totes les aules de P-3 a 6è. Vam dotar les biblioteques d’aula de mobles adients per tenir els llibres a l’abast de les nenes i els nens.

Durant el curs 14-15 vam consolidar aquest projecte.

Per què llegir?

Perquè és llei:

DECRET 142/2997 de 26 de juny, pel qual s’estableix

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària

article 8. Competències bàsiques

8.5 la lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. els centres, en

organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura.

I perquè ho fan llei?

 

Perquè tenir aquest hàbit correlaciona amb…

. Resultats escolars

. Millora de la comprensió i la competència lectora

. Millora de l’expressió escrita

. Nivell de coneixements generals

. Comprensió d’altres cultures

. Comprensió de la naturalesa humana

. Capacitat de presa de decisions

Què fem durant els 30’ diaris de lectura?

. Lectura autònoma. Cada nena i cada nen llegeixen lliurement el què volen: llibre, còmic, revista,…

. Lectura del mestre. El/la mestre/a llegeix un conte sencer als alumnes més petits i als més grans un trosset del mateix llibre cada dia.

. Parlem del llegit. Opinem, debatem, recomanem, etc.

. Altres activitats com: Lectura preparada. Un alumne prepara una lectura i la llegeix davant dels altres; Lectures al voltant d’un mateix tema: les emocions, la pau, etc.

projecte_escola1