Projecte de patis: Espais SimPÀTIcs

A l’inici del curs 16-17, la nostra escola va considerar que reflexionar i experimentar sobre la reorganització dels espais escolars podia ser un element catalitzador d’un canvi més profund, tant a nivell educatiu (optimització dels aprenentatges) com a nivell comunitari (major implicació i comunicació d’alumnes, famílies, docents i altres agents a la vida escolar).

Per això vam volem repensar els espais del nostre pati per tal de donar visibilitat, recursos i respostes a totes les necessitats del nostre alumnat.

projecte_patis

Arrel d’aquesta necessitat vam crear una comissió de pati que va engegar el projecte “espais simPATIcs”.

Aquesta comissió està formada per representants del professorat i de l’AMPA.

Cap el mes de gener, a proposta de l’AMPA i conjuntament amb ells, decidim presentar la nostra candidatura al Projecte “Hack the school” de la fundació Jaume Bofill.

Hack the school” buscava 30 centres educatius que desitgessin repensar els seus espais i elements escolars, per tal d’optimitzar l’aprenentatge dels seus alumnes i la vinculació entre els diferents membres de la comunitat educativa.

S’hi van presentar al voltant de 180 centres escolars i vam ser una de les 30 escollides!

(Podeu seguir tot el procés si cliqueu a Projecte “Espais simPATIcs”. “Hack the school”).

enllaç