Projecte interdisciplinari

A final de curs, entre tots es tria un tema per a treballar de manera transversal a tota l´escola. S’han fet temes molt diversos:  “Un any de  contes”, “L’aigua”, “Rubí, la nostra ciutat”, “L’Educació per a la salut”, “L’Edat Mitjana” i “Som Filoscola” entre d’altres.

A partir d´aquí es fa una bona compra de llibres i es comença a treballar per cicles. S’estableix una comissió formada per 6 o 7 mestres representants de tots els cicles per tal d’anar guiant el projecte. A part de les activitats que es generen a cada aula a partir dels interessos dels infants sobre aquest tema, es fan activitats de centre.

Es treballa a totes les aules, des de P-3 fins a 6è,  i a totes les àrees.

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE

 • Treballar un tema comú a tota l’escola.
 • Treballar un tema de forma interdisciplinària, o sigui, des de P-3 a 6è i des de totes les àrees.
 • Conèixer i reflexionar a partir de contes, imatges, vídeos,… sobre el tema triat.
 • Decidir entre tot l’alumnat de la classe com volen portar a terme el projecte: “Què ens agradaria saber, com ho podríem saber i com volem reflectir-ho”.
 • Exposar de manera gràfica el que s’ha treballat.
 • Compartir amb la resta de l’escola el que s’ha fet a cada una de les aules.

ACTIVITATS A REALITZAR

 • Compra de llibres relacionats amb el projecte: tant per les biblioteques d’aula com per la biblioteca de l’escola.
 • Exposició dels llibres a les aules i a la biblioteca.
 • Treball a les aules del subtema triat entre tot l’alumnat.
 • Activitats de música, educació física, anglès, plàstica, etc. relacionades amb el projecte.
 • Exposició oral per part dels alumnes del propi projecte de l’aula a altres aules. Cada grup explica el seu projecte a un altre grup d’alumnes.
 • Exposició al vestíbul de l’escola.
 • Cloenda del projecte al mes de juny amb activitats diverses.