PERIODISTES A 4t

Els nois i noies han realitzat un activitat en parelles de redacció de notícies. L’activitat ha estat desenvolupada en diverses fases.

La primera tasca ha estat un treball d’expressió oral. Els infants han decidit l’argument de la notícia a partir de la tria de 3 imatges d’un conjunt de targetes. Aquesta primera tasca tenia la finalitat de treballar l’argumentació i la conversa oral per tal de crear un fil argumental que relacionés les tres imatges.

Posteriorment, han posat per escrit els aspectes bàsics de la notícia responent a les 6 preguntes bàsiques:

Què passa?

On passa?

Quan passa?

A qui li passa?

Com passa?

Per què passa?

La tercera tasca de les parelles ha estat la redacció de la notícia parant atenció a la puntuació, la coherència, el lèxic i l’estructuració en paràgrafs.

Finalment, han fet la lectura als companys i a les companyes i el resultat ha estat redaccions molt originals.

Fotos: 2n