Preinscripció i matrícula

PUBLICACIÓ LLISTAT ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE A 1 PETICIÓ. 7-7-20
Llista alumnat admès 1a opció
PUBLICACIÓ DEL BAREM PROVISIONAL
S’ha publicat la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem definitiu a 11/06/2020
.
Llista barem definitiu 
.
També s’ha publicat el número de desempat: 33.386
.Ens podeu escriure al correu de l’escola a8002897@xtec.cat o trucar a 634.28.83.99 per qualsevol incidència o dubte que tingueu.

 

CALENDARI 

 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

BAREMS 

En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els següents criteris generals de prioritat:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en un lloc inicial (només una opció):
  • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, ​​al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).

PERÍODE DE MATRICULACIÓ:

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

Per a més informació podeu consultar:

Departament d’educació: Novetats Preinscripció

Consorci d’Educació de Barcelona: Preinscripció 2020-21