AICLE

Amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa, es preveu el desenvolupament en anglès d’un tema per trimestre de l’àrea de medi.

Aquestes sessions les realitzaran les especialistes en llengua anglesa:

  • La Pau Grau a 3r curs
  • I, la Conxita Mayoral a 4t i 5è-6è curs.

També a Educació Primària es continuarà amb la realització d’un taller de plàstica en anglès.