Documents

Tal i com es sol·licita normativament, en aquest apartat es comparteixen els documents d’organització de l’escola Mestral. Aquests estan aprovats com a ZER ARGELAGA.