Informació

En aquest espai, s’anirà actualitzant la informació referent al procés de preinscripció i matrícula.

Del 13 al 22 de maig es podrà fer la preinscripció escolar per als ensenyaments del primer i segon cicle d’educació Infantil, d’educació Primària i d’educació Secundària obligatòria.

NOTA: Estigueu pendents de les actualitzacions!

PREINCRIPCIÓ TELEMÀTICA

Aquest any i com a mesura de prevenció, des del Departament d’Educació es promou la preinscripció telemàtica.

  • El tràmit es podrà fer online a través del portal preinscripcio.gencat.cat.
  • Complimentar el formulari telemàtic i enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària escanejada o fotografiada mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre c5005090@xtec.cat demanat en primera opció.

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Si no es disposa dels mitjans per al procediment telemàtic, es podran lliurar les sol·licituds de forma presencial.

  • La preinscripció presencial estarà disponible del 19 de maig al 22 de maig ambdós inclosos.
  • Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció enviant un correu electrònic c5005090@xtec.cat i en breu ens posarem a la vostra disposició.
  • Recomanacions per a la sol·licitud presencial:
   • Assistir el menor nombre possible de persones a fer les gestions.
   • Portar tota la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
   • Si heu d’omplir la sol·licitud en paper al centre, convé que porteu el vostre propi bolígraf.
   • Recordar la recomanació de portar mascareta i guants.
   • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna (en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys).
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) o equivalent per adreçar-se a un centre sanitari si necessita atenció d’urgència.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Qualsevol altra documentació que pugui acreditar altres mèrits (família nombrosa, monoparental,…).