Servei d’acollida

L’escola ofereix el servei d’acollida obert a tots els infants.

L’horari d’aquest és:

  • Matí: de 7:45 hores a 9 hores
  • Tarda: de 16:30 hores a 17:30 hores

La gestió del servei està a càrrec de l’Ajuntament

SOL·LICITUD ACOLLIDA (Deixar-la a l’Ajuntament)